Besiktning utförd av Inspecta

Den som är i behov av en besiktning, obligatorisk såväl som frivillig, kan med fördel anlita Inspecta. Gå in på deras hemsida http://www.inspecta.com/sv/Vara-tjanster/Besiktning/ och få mer information om besiktningar samt kontaktuppgifter.

Inspecta är ackrediterade enligt internationella standarder. De är godkända vad gäller utförandet av besiktningar både enligt nationella och internationella riktlinjer. Anlita Inspecta inför din besiktning och få den utförd av någon med lång erfarenhet och kompetens.

Anlita ett ackrediterat besiktningsföretag
Få en besiktning anpassad utifrån era behov och önskemål. Oavsett om besiktningen handlar om någon form av installation eller konstruktion så anpassas besiktningen utifrån vad just er verksamhet kan tänkas behöva.

Inspecta är ett ackrediterat besiktningsföretag med specialistkompetens inom området. All data som samlas in i samband med en besiktning lagras. Du som företagare och kund kan enkelt få tillgång till den via Inspectas Internetbaserade system som heter Q3web.

Få en besiktning utförd och upptäck dolda fel
Besiktningar är oerhört viktiga, inte minst för säkerheten på till exempel en arbetsplats. Dolda fel kan upptäckas i tid och sådant som kan komma att bli ett framtida problem. Det vill säga en besiktning kan ge en tidig varningssignal om något som kan komma att bli både kostsamt och farligt om det inte åtgärdas. Anlita Inspecta och låt dem utföra obligatoriska och/eller frivilliga besiktningar. Se till att du och din personal vistas i en säker miljö.